Adblue 10 L kanister akcia Agropol

18,90 € S DPH

15.75 bez DPH.

 • AdBlue® 32,5% 
 • s dieselovým motorom
 • cena za 10l kanister
Množstvo
Na sklade

 • Bezpečnostné pravidlá
  Bezpečnostné pravidlá
 • Pravidlá doručovania
  Pravidlá doručovania
 • Pravidlá vrátenia tovaru
  Pravidlá vrátenia tovaru
 • Adblue 10l kanister akcia Agropol

 • AdBlue® je činidlo na redukciu NOx plynov, ktoré je potrebné pre použitie katalyzátorov 

 • so selektívnou redukciou ( SCR) v motorových vozidlách s dieselovým motorom.
 • AdBlue® 32,5% vodný roztok močoviny vyrobený z technicky čistej močoviny a demineralizovanej vody
 • je to bezfarebná, číra kvapalina slabo zapáchajúca po amoniaku. Roztok je bez toxických vlastností, 
 • na ľudský organizmus nepôsobí agresívne. Nemá horľave vlastnosi, nie je zatriedený ako nebezpečný na prepravu.
 • Je známy pod označením AUS 32 ( anglická skratka pre Aqueous Urea Solution - vodný roztok močoviny ).
 • Technická špecifikácia:
 • hustota pri 20 C  1087 - 1093 kg/m3
 • počiatočná teplota kryštalizácie -11 C
 • Požiadavky na kvalitu sú v zmysle normy DIN 70070.
 • Skladovať oddelene od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
 • Záručná doba 12 mesiacov odo dňa výroby pri dodržaní podmienok skladovania.
39707
10 položky

Špecifické referencie