BURBEGEL plus 1L dezinfekcia 80%

9,60 € S DPH

8.00 bez DPH.

 • Burbegel plus 1L 80% na alkoholovú dezinfekciu 
 • Alkohol a výpary alkoholu účinné ničia vírusy koronavírus COVID-19
 • pri väčších odberoch poskytujeme zľavu, info: luteran@zvarex.sk
 • Cena za 1ks 
Množstvo
Vypredané


 • Bezpečnostné pravidlá
  Bezpečnostné pravidlá
 • Pravidlá doručovania
  Pravidlá doručovania
 • Pravidlá vrátenia tovaru
  Pravidlá vrátenia tovaru
 • BURBEGEL plus 1L dezinfekcia alkoholová 80%
 • Univerzálny dezinfekčný prostriedok
 • BURBEGEL plus je kvapalný biocídny, bakterocídny a virocídny dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu (etanol 70% v/v). Je určený na priame vonkajšie použitie - dezinfekcia pokožky, povrchov, nástrojov a plôch.
 • Slúži na rýchlu a bezpečnú dezinfekciu povrchov odolných voči alkoholu. Prostriedok je určený nielen pre domáce ale predovšetkým pre profesionálne použitie.
 • Obsahuje účinné látky ETANOL alkohol (min. 80% v/v), ajatín a glycerín.
 • VÝHODY:
 • vhodný na okamžité použitie
 • rýchlo schne a nezanecháva fľaky
 • vysoký obsah etanolu alkoholu 80%
 • bez farieb a parfémov
 • vhodný na čistenie rúk bez mydla a vody
 • široké spektrum pôsobenia
 • účinný proti baktériám, vírusom a pliesňam
 • Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minúť ich opatrne vyplachujte vodou.
 • Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní vodou.
 • Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Uchovávajte mimo dostahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Nefajčite. Skladujte na oddelenom a na to určenom mieste.
 • Skladujte v originálnom, dobre uzatvorenom obale na chladnom a dobre vetranom mieste pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.
59170

Špecifické referencie