Sídlo firmy:

ZVAREX Slovakia, s.r.o.

Vihorlatská 3/6115

071 01 Michalovce

Slovenská republika

IČO: 36 212 032

IČ DPH: SK2020040946

Zápis v OR: Okresný súd Košice 1 Sro vložka 13045/V.

Predajňa:

E-mail: predaj@zvarexslovakia.sk

Mobil: 0915 750505

Telefón : 056 6884141

Bankové spojenie:

Banka: VÚB banka, a.s.

Pobočka: Michalovce

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj,

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1,

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa,

tel. 055/6220 781,

fax: 055/6224 547,

E-mail: ke@soi.sk